Vodič za lutke za socijalno poduzetništvo - Prije nego što uđemo u detalje o tome kako socijalno poduzetništvo može donijeti promjene u društvu. Prvo moramo razumjeti što je socijalni poduzetnik i što podrazumijevamo pod socijalnim poduzetništvom.

Tko je socijalni poduzetnik?

Socijalni poduzetnici su vizionari koji pokušavaju postići pozitivne promjene u društvu praktički primjenom svojih ideja i strategija socijalnog poduzetništva za rješavanje socijalnih problema u društvu. Ti su problemi ogromne i raznolike prirode. Oni su prijetnje ne samo ograničene na određenu zajednicu ili regiju, već su globalne naravi, neki od najčešćih socijalnih problema i problema su neadekvatna obrazovna i zdravstvena ustanova i sustav, prijetnje okolišu, opadajući i neefikasni politički sustavi i upravljanje, siromaštvo, nezaposlenost, nejednakost na temelju spola, kasta i vjere; povećanje stope kriminala i tako dalje.

Socijalni poduzetnik je pojedinac koji surađuje s inicijativom za razvoj pionirskih ideja i rješenja za postojeće socijalne probleme i probleme s kojima se društvo suočava. Pokušavaju riješiti ove probleme promjenom sustava rada i razmišljanja, širenjem svijesti o rješavanju tih problema i problema; i razvijanje resursa za socijalno poduzetništvo za osnaživanje zajednice. Oni pokušavaju uvjeriti društvo u cjelini da razmišlja o različitim dimenzijama i pravcima. Socijalni poduzetnici razvijaju jednostavne razumljive ideje koje ljudi mogu razumjeti i koristiti za boljitak i razvoj društva. Njihov je cilj identificirati i stvoriti učinkovite donositelje promjena ili uzore koji će motivirati mase da razvijaju vlastite ideje, rješenja i strategije za rješavanje ovih socijalnih pitanja. Ukratko, socijalni poduzetnik je agent ili posrednik koji nastoji postići pozitivne promjene u društvu.

Kako funkcioniraju ovi socijalni poduzetnici?

Oni najprije analiziraju socijalni problem / problem koji treba riješiti. Pokušajte otkriti temeljne uzroke i korijene problema, a to se događa temeljitim istraživanjem socijalnog poduzetništva, nalazima na terenu analize, anketama i metodama promatranja. Zatim ih proučavaju i povezuju s obzirom na postojeće društvene obrasce i rastuće trendove socijalnog poduzetništva u društvu. Tada se razvijaju ideje i strategije za unošenje promjena u mentalni sklop ljudi, donošenje promjena u njihovom životnom stilu i stavu. Radeći to pokušavaju identificirati i razviti donositelje promjena iz samog društva, ti nositelji promjena rade kao uzor, motivatore i vođe kako bi donijeli pozitivne progresivne promjene u cjelokupnom sustavu.

Ti tvorci promjena formiraju tim, mrežu socijalnog poduzetništva međusobno i stvaraju platformu za ljude sa sličnim ciljevima. Ova platforma omogućava razmjenu ideja, povratne informacije i razvoj učinkovitih strategija za rješavanje problema. Ova platforma također povezuje donosioce koji se žele povezati s postizanjem pozitivnih promjena u društvu zajedno s onima koji stvaraju promjene. Socijalni poduzetnici rade u suradnji sa socijalnim inovatorima, donatorima, liderima korijena, socijalnim radnicima i društvenim organizacijama kako bi postigli učinkovite dugotrajne društvene promjene u društvu.

Što znači socijalno poduzetništvo?

Dakle, znamo tko je socijalni poduzetnik, sada trebamo razumjeti što socijalno poduzetništvo znači. Socijalno poduzetništvo je proces kroz koji pokušavamo riješiti probleme i probleme socijalnog poduzetništva primjenom tehnika socijalnog poduzetništva. Ovdje poduzetnik ne samo da želi poboljšati rad i dobit vlastite organizacije, već također želi osigurati pozitivan profit društvu. Ne postoji konkretna definicija socijalnog poduzetništva jer su s njim povezani ljudi iz različitih područja - filozofi, socijalni aktivisti, ekolozi i socijalno orijentirani profesionalci. Socijalni poduzetnici imaju različite strategije za postizanje promjena u društvu, a neki osiguravaju posao ugovorenim javnim ustanovama; drugi osiguravaju financiranje socijalnog poduzetništva u obliku davanja i donacija, razvijaju socijalna i ekonomska dobra i resurse za zajednicu u cjelini.

Na što se fokusira socijalno poduzetništvo?

Socijalno poduzetništvo usredotočeno je na razumijevanje načina na koji se razvija socijalni problem i kako poduzetnik pomoću svojih inovativnih praktičnih ideja i poslovnih strategija razvija rješenja za rješavanje problema; te ga motivira da iskoristi raspoložive resurse za socijalno poduzetništvo kako bi prevladao problem kako bi imao koristi za društvo u cjelini. Socijalni poduzetnici se fokusiraju na korištenje različitih raspoloživih resursa za stvaranje boljeg i progresivnijeg društva. Kako socijalno poduzetništvo nema konkretnu definiciju, skupine usredotočene na socijalno poduzetništvo mogu se svrstati u:

 • Poduzeća sa sjedištem u zajednici; temelje se na društvenim pothvatima. Zajednica u cjelini koristi kapital da bi se osnažila.
 • Društveno savjesna poduzeća; ta se poduzeća fokusiraju na održivi razvoj putem društvenih dobitaka.
 • Organizacije i profesionalci za socijalnu službu; oni rade na proširenju socijalnog kapitala za pojedince, zajednicu i organizacije,
 • Socio-gospodarska poduzeća, koja su usredotočena na stvaranje dobiti pojedincima i neprofitne društvene promjene u zajednici.

Pored ovih, postoje organizacije koje su usredotočene na osnaživanje socijalnih poduzetnika; stvaraju platformu za povezivanje ovih socijalnih poduzetnika s istomišljenicima, mentorima i agencijama za financiranje. Oni pomažu u daljnjem jačanju i utvrđivanju različitih modela socijalnog poduzetništva.

Napomena: Postanite marketing stručnjak
Naučite marketinške koncepte i primijenite ih u stvarnom svijetu. Planirajte i provodite promotivne kampanje. Postanite uspješan menadžer marketinga uz našu praktičnu obuku.

Čimbenici uspjeha socijalnog poduzetništva

Uspjeh socijalnog poduzetništva visoko ovisi o vještinama, talentu i kvalitetama socijalnog poduzetništva koji su prisutni u socijalnom poduzetniku. Ovi socijalni poduzetnici svojim urođenim talentom i vještinama mogu donijeti velike pozitivne društvene promjene u društvu. Da bi postigli ovu promjenu oni trebaju:

Preporučeni tečajevi

 • Online tečaj za upravljanje projektima
 • Tečaj iz Microsoftovog projekta
 • Tečaj za kreiranje zaposlenika
 • Odredite socijalni problem / problem

Socijalni poduzetnici revnosno rješavaju problem u društvu. Imaju potrebu za pozitivnim koracima za rješavanje ovih pitanja društvenim djelovanjem i razvojem resursa. To može uključivati ​​promjenu radnog obrasca sustava, promjenu raspoloženja i stava ljudi, stvaranje svijesti ili povlačenje resursa za bolje socijalno poduzetništvo i obrazovanje, zdravstvo ili sredstva za život.

 • Razvijanje socijalne misije

Fokus bi trebao biti na socijalnim pothvatima. Ti bi pothvati trebali pokušati poboljšati infrastrukturu zajednice, životni vijek ljudi, poboljšati životni standard pojedinaca i olakšati poboljšanje okoliša. Socijalni poduzetnik uvijek bi se trebao usredotočiti na to kako se profit organizacije može iskoristiti za dobrobit zajednice i okoliša

 • Razviti podršku

Svaki društveni poduzetnik trebao bi razviti planove i strategije kojima bi se utvrdilo učinkovito upravljanje problemima. Morat će utvrditi resurse koji bi misiju uspjeli. Ovo će mu možda zahtijevati da traži podršku istomišljenika, stručnjaka na tom području i onih koji će ga financijski podržati u postizanju ciljeva. Također će trebati lokalnu pomoć od strane ljudi da identificiraju potencijalne kreatore promjena, koji će biti uzor masama da ih uvjere u društvene promjene pozitivnim razmišljanjem i djelovanjem.

 • Razviti održive modele

Cilj poduzetnika trebao bi biti razviti takav posao koji ne samo da bi donio dobit za njegovu organizaciju, već bi imao i korist za društvo u cjelini. Moraju razviti takve buduće strategije koje bi ljudima osigurale održivi životni vijek, prihode i resurse.

 • Procjena utjecaja

Za uspješno socijalno poduzetništvo potrebno je redovito ocjenjivati ​​rezultate i rezultate. To se može postići praćenjem i procjenom društvenog utjecaja razvijenog kroz pothvat. Primjer socijalnog poduzetništva je taj pothvat rezultirao razvojem bilo koje vrste zaposlenja, ako da, koliko je ljudi imalo koristi od toga, je li došlo do promjena u životnom standardu ljudi u zajednici, je li se uspio povećati i razvijati socijalne i ekonomske resurse u zajednici. Te informacije je potrebno zabilježiti, prvo radi buduće usporedbe procesa razvoja društvenog poduzetništva i kako bi se mase postale svjesne dostignuća misije i kako je utjecao na pokretanje pozitivnih društvenih promjena. Snimanje ili dokumentacija dodatno će pomoći u razvoju učinkovitih strategija i planova za buduće napredovanje i poboljšanja. Ovo će također pomoći u utvrđivanju dodatnih resursa i sustava podrške kako bi pothvat bio uspješniji i učinkovitiji.

Ljudi percipiraju da je promjena društva na bolje jednostavno nemoguća; to zahtijeva puno truda i resursa. Budući da proces društvenih promjena može započeti s jednim određenim pojedincem; koji teži i sanja o boljitku zajednice u cjelini. Treba imati viziju i misiju kako bi društvo učinilo bolje mjesto za život. Pojedinac koji može duboko razumjeti i analizirati socijalna pitanja i probleme, može analizirati temeljne razloge i faktore koji su odgovorni za takav problem; mogu razviti ideje, praktične strategije i rješenja za njihovo rješavanje mogu pokrenuti pozitivnu inicijativu za unošenje pozitivnih promjena u društvo.

U ovom procesu socijalnog poduzetništva potrebno je stvoriti sustav podrške u obliku perspektivnih pokretača promjena, uzora, vođa i donatora koji će pomoći u postizanju potrebnih društvenih promjena. Proces pozitivnih društvenih promjena u društvu donijeti socijalnim poduzetništvom utjecat će, profitirati i prosvijetliti mnoga druga područja. Donatori i pokrovitelji naći će način da ulože svoje dotacije i sredstva, kreatori politika dobit će ideju o razvoju sličnog modela rješavanja problema koji će imati koristi za cjelokupnu naciju, profesionalci će naći nove platforme za zapošljavanje i karijeru, mladi će dobiti inspiraciju i motivaciju da postanu potencijalni nositelji promjena i bit će poticani na sudjelovanje u procesu uvođenja promjena.

Karakteristike socijalnog poduzetništva

Socijalno poduzetništvo je platforma ili način na koji se ljudi okupljaju i rade na stvaranju ravnopravnog, pravednog i održivog društva. Trebali bi raditi na postizanju pozitivnih socijalnih, ekonomskih i ekoloških rezultata za društvo. Karakteristike socijalnog poduzetništva su kako slijedi:

 • Ona se treba temeljiti na vrijednostima jednakosti i pravde.
 • Njeni bi se ciljevi trebali fokusirati na ulaganje viška na razvoj resursa za zajednicu, a ne samo na ostvarivanje ekonomske dobiti.
 • Organizacijska struktura i sastav trebao bi se temeljiti na kolektivnim i zajedničkim načelima

Socijalni poduzetnici razvijaju mogućnosti zapošljavanja i sredstava za život, pružaju programe obuke za posao i druge vrste programa obuke za socijalno poduzetništvo nezaposlenim, invalidnim i ranjivim mladima. Oni razvijaju praktične strategije za prevladavanje socijalnih problema, na primjer, putem politika mikro financiranja pružaju sredstva za život i ekonomsku sigurnost nezaposlenima, ženama i siromašnom dijelu zajednice. Stvaraju socijalni kapital za suzbijanje siromaštva i ekonomski razvoj. Oni teže stvaranju jednakosti i pravde u društvu.

Ukratko možemo reći da je socijalno poduzetništvo proces kroz koji socijalni poduzetnik pokušava uvesti pozitivne i učinkovite promjene u društvu, rješavajući različita socijalna pitanja i probleme na stručan način. Socijalni poduzetnik razvija misiju i viziju kako bi unio promjene u društvu. Posjeduju urođeni talent i kvalitete za razumijevanje i analizu socijalnih problema. Oni su u stanju razviti kreativne inovativne ideje i strategije kako bi se ti problemi ublažili iz društva u cjelini. Vjeruju u razvoj i stvaranje donositelja promjena, te jačaju te proizvođače promjena da motiviraju mase da aktivno sudjeluju u procesu uvođenja promjena. Nadalje razvijaju sustave potpore u obliku donatora i socijalnih poduzetnika koji bi donijeli strateške promjene u životu pojedinaca.

Socijalni poduzetnici fokusiraju se na razvijanje ravnopravnog i pravednog društva, pružanjem ekonomske i socijalne sigurnosti članovima društva, pružanjem mogućnosti za život i podizanjem životnog standarda ljudi. Donose promjene politike učinkovitim donošenjem odluka, za boljitak zajednice pružajući im modele rješavanja problema. Oni ne samo da rade za ekonomsku dobit, već višak dobiti ulažu u stvaranje društvenih i ekonomskih dobara i resursa socijalnog poduzetništva za zajednicu. Oni djeluju kao uzori za motiviranje mladih da pokrenu akciju za donošenje pozitivnih društvenih promjena u društvu. Socijalni poduzetnici rješavaju globalne probleme kao što su siromaštvo, nezaposlenost, rodna nejednakost, neadekvatno obrazovanje i zdravstvene ustanove i politike, neučinkovito upravljanje i tako dalje. Stvaraju globalnu platformu za istomišljenike koji rade kao tim za borbu protiv ovih problema.

Preporučeni članci

Evo nekoliko članaka koji će vam pomoći da dobijete više detalja o socijalnom poduzetništvu pa samo prođite vezu.

 1. 12 važnih stvari o tome kako postati uspješan poduzetnik
 2. Korporativno poduzetništvo vs društveno poduzetništvo
 3. Izbjegavajte deset zamki u poduzetništvu - štetno za poslovanje
 4. 10 koraka za uspješnu poduzetnicu (osobine, citati)
 5. 10 Produktivne navike mladih poduzetnika

Kategorija: