Uvod u objekt u Pythonu

Python je programski jezik koji se izvršava objektno orijentirano, što znači da se jezik pokreće za njegovo izvršavanje ili kontrolu izvršenja odgovarajućim korištenim objektom.

Objekti su instance klase u programskom jeziku python. Metode u objektima su funkcije koje pripadaju objektu.

Sintaksa

Class Class_Name:
……………………………….
Object_Name = Class_Name()
Object_Name.Method_Name()

Primjer programa

Program za utvrđivanje postotka zaposlenika

Cilj

 • Cilj programa je procijeniti uspješnost zaposlenika.
 • pa se ključe prosječne jedinice proizvedene od strane zaposlenika i vrijeme potrebno za proizvodnju tih jedinica u kojima ključevi odražavaju vrijednost radnog učinka zaposlenika.
 • pa se pomoću ove vrijednosti uspješnosti određuje ocjena zaposlenika.

Ovaj je program namijenjen radu na više nasljednih predmeta u kojima je dječja klasa odgovorna za pozivanje metoda impliciranih u odgovarajućoj roditeljskoj klasi

#!/usr/bin/evn python
#Define a class as 'Individual'#
import sys
#individual class defenition#
class Individual:
#Constructor#1#
# The constructor1 holds some basic checks for the program
def __init__(self):
Valid_genders = ('Male', 'Female', 'transgender') self.Employee_Name = input( " Enter Name of the Employee : " )
self.Employee_age = input( " Enter age of the Employee : " )
print( " Valid gender values are " )
print( " 1. Male " )
print( " 2. Female " )
print( " 3. Transgender " )
try:
Employee_gender = input( " Enter gender of the Employee : " )
if Employee_gender not in Valid_genders:
raise Exception('valueerror')
except Exception as valueerror:
print("PLEASE ENTER A VALID GENDER")
sys.exit(0)
# Method
def display(self):
print( " ! ! ! ! ! EMPLOYEE PERFORMANCE CALCULATOR ! ! ! ! ! " )
print( " Employee Name : ", self.Employee_Name )
print( " Employee Age : ", self.Employee_age )
# Define a class as 'Evaluated_Rating' #
class Evaluated_Rating:
# Constructor#2 #
def __init__(self):
self.department = input( " department of the Employee : " )
print( " Note : An employee produces more than 50 units with 7 average minutes perunit in a day " )
self.Productivity = int(input( " Average productive units by the employee per day : " ) )
self.production_time = int(input( " Average production time for one unit by the employee : " ) )
# Method
def display(self):
print( " Employee Deparment : ", self.department )
performance_percentage = (self.Productivity * self.production_time)/100
print( " Performance percentage : ", performance_percentage )
if (performance_percentage > 4 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 3 ")
elif (performance_percentage > 6 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 2 ")
elif (performance_percentage > 9):
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 1 ")
class Employee(Individual, Evaluated_Rating):
def __init__(self):
# Call ' Individual ' super class constructor
Individual.__init__(self)
# Call ' Evaluated_Rating ' super class constructor
Evaluated_Rating.__init__(self)
def result(self):
# Call method of class 'Individual'
Individual.display(self)
# Call method of class 'Evaluated_Rating'
Evaluated_Rating.display(self)
# Objects of class 'Employee1' #
Employee1 = Employee()
Employee1.result() # object using the methods of the declared class
# Objects of class 'Employee' #
Employee2 = Employee()
Employee2.result() # object using the methods of the declared class
print(" ")
print( "Note: The instances get initialized with the given values Successfully " )

Izlaz:

Obrazloženje

Cilj programa je procijeniti uspješnost zaposlenika. pa se ključe prosječne jedinice proizvedene od strane zaposlenika i vrijeme potrebno za proizvodnju tih jedinica u kojima ključevi odražavaju vrijednost radnog učinka zaposlenika. pa se pomoću ove vrijednosti uspješnosti određuje ocjena zaposlenika.

Iz tehničke perspektive, objekti 'Employee1' i 'Employee2' instancirani su, a tijek programa mudro se kontrolira.

Ispod je popis elemenata koje program prikazuje za jednog zaposlenika,

Unesite ime zaposlenika:

Unesite starost zaposlenika:

Važeće vrijednosti spola su

 1. Muški
 2. Žena
 3. Transrodnost

Unesite spol zaposlenika:

odjel zaposlenika:

Napomena: Zaposlenik dnevno proizvede više od 50 jedinica sa 7 prosječnih minuta po jedinici

Prosječne produktivne jedinice zaposlenika po danu:

Prosječno vrijeme proizvodnje jedne jedinice od strane zaposlenika:

! ! ! ! ! ZAPOŠLJAVAČ PERFORMANSE PERFORMANSE! ! ! ! !

Ime zaposlenika :

Starost zaposlenika:

Odjel zaposlenih:

Postotak izvedbe:

ZAPOSLENI SU BILI OCIJENJENI

Prednosti upotrebe objekata kroz objektno orijentirano programiranje

 • predmeti igraju vitalnu ulogu u ponovnoj uporabi koda. ova se ponovna upotreba uglavnom postiže konceptom nasljeđivanja u objektno orijentiranom programiranju.
 • polimorfizam u objektno-orijentiranom programiranju povlači veći stupanj fleksibilnosti koda.
 • rješavanje problema postaje usporedno vrlo lakši zadatak, a uvođenjem objekata to je moguće zbog fleksibilnosti kontrole koda koju podrazumijevaju.

Zaključak - Objekt u Pythonu

Koncept objektno orijentiranog programiranja igra korisnu ulogu u uključivanju učinkovitog programiranja na visokoj razini u jeziku python-a. a ti predmeti djeluju kao ključni glavni u izvršenju ovih koncepata.

Preporučeni članci

Ovo je vodič za Objekt u Pythonu. Ovdje smo raspravljali o primjeru programa za određivanje postotka zaposlenika. Možete pogledati i sljedeći članak da biste saznali više -

 1. Sažetak klase u Pythonu
 2. Popis operacija u Pythonu
 3. Urednici Pythona
 4. Petlje u Pythonu
 5. Polimorfizam u Javi
 6. Različite vrste petlji s njenim prednostima
 7. Kompletan vodič za nasljeđivanje Pythona
 8. Petlje u VBScript sa primjerima
 9. Izjava apstraktne klase u C # s primjerom

Kategorija: