Definicija Palindromea

Prije razumijevanja, Palindrome u PHP-u prvo ćemo proučiti Palindrome. Palindrome znači da nema promjene u izvorniku i naličju niza. Znači da je palindrom broja isti kao izvornik čak i nakon obrnutog niza. To se može primijeniti i na brojeve.

Na primjer:

Ulaz: 12321
Obrnuto: 12321

Ulaz: Civic
Obrnuto: Civic

Da bismo znali je li niz ili broj palindrom ili ne, koristit ćemo ugrađenu funkciju u PHP-u.

Palindrome Logika

Logika iza dobivanja palindroma je sljedeća:

 1. Dobivanje ulaznog broja ili niza.
 2. Uzmite ugrađenu funkciju obrnuto od ulaznog broja ili niza.
 3. Usporedite i brojeve ili nizove - ulaza i obrnutog broja ili niza.
 4. Ako se ustanovi da su unos i naličje jednaki, to znači da je broj ili niz palindrom.

Kako provjeriti Palindrome u PHP-u?

Za provjeru palindroma broja koristit ćemo ugrađenu funkciju nazvanu strrev ()

O funkciji strrev () u PHP-u: Ova funkcija prihvaća i niz i brojeve kao ulazni niz. Na ulaznom nizu vrši preokret, ali ne mijenja zadani niz. Uvijek vraća obrnuti oblik datog niza.

Primjer 1

U sljedećem programu imamo ulazni niz MADAM, na ovaj niz stringrev () primijenjena je funkcija. Rezultat nakon primjene funkcije vraća isti niz MADAM, a zatim se provjerava uvjet da li su ulaz i obrnuti niz jednaki ili ne.

Kodirati:

<_?php
// example to get the palindrome of a string using built in function
//input string is MADAM
$input = "MADAM";
echo '
Input String '. $input;
//reverse of input string - MADAM - using strrev
$reverse = strrev($input);
echo '
Ouput String '. $reverse;
//condition to check if the input and the reverse of the string is equal or not
if($input == $reverse) (
echo '
'.$input.' is a palindrome';
)
else (
echo '
'.$input.' is not a palindrome';
)
?>

Izlaz:

Primjer 2

Kao što smo vidjeli u gornjem programu da je ulazni niz palindrom. Primijenimo sada istu funkciju strrev na broju da provjerimo je li ulazni broj palindrom ili ne.

Šifra :

<_?php
//example to get the palindrome of a number using built in function
// input string is 1234321
$input = 1234321;
echo '
'.'Input string '. $input;
//reverse of input string using strrev
$reverse = strrev($input);
echo '
'.'Reverse string '.$reverse;
//condition to check if the input and the reverse of the string is equal or not
if($input == $reverse) (
echo '
'.$input.' is a palindrome';
)
else (
echo '
'.$input.' is not a palindrome';
)
?>

Izlaz:

Primjer 3

U donjem programu koristili smo ugrađenu funkciju strrev () definiranu u drugoj funkciji koja se zove Palindrome_Function. Kada se poziva ova funkcija da preokrene niz, on zapravo vrši preokret na ulaznom nizu pomoću funkcije strrev (). Isti gore navedeni program može se izvesti na sljedeći način.

Šifra :

<_?php
//example to get the palindrome of a number using built in function
function Palindrome_Function($input) (
// applying strrev() function to input string
$reverse = strrev($input);
//condition to check if reverse and input strings are same or not
if($reverse == $input) (
return true;
)
else
(
return false;
)
)
$input = 1995991;
//calling the reverse function
$result = Palindrome_Function($input);
if($result == TRUE) (
echo $input.' is palindrome';
)
else
(
echo $input.' is not palindrome';
)
?>

Izlaz:

Primjer 4

U programu u nastavku uvest ćemo broj koji nije broj palindroma i vidjeti rezultat.

Kodirati:

<_?php
//example to get the palindrome of a number using built in function
function Palindrome_Function($input) (
$reverse = strrev($input);
if($reverse == $input) (
return true;
)
else
(
return false;
)
)
$input = 13241;
$result = Palindrome_Function($input);
if($result == TRUE) (
echo $input.' is palindrome';
)
else
(
echo $input.' is not palindrome';
)
?>

Izlaz :

Primjer 5

Slijedi program u kojem imamo obrazac koji sadrži ulazni tekstni okvir. Nakon unosa broja i podnošenja obrasca dobivamo rezultat koji nam govori o ulaznom broju je li palindrom ili ne.

Šifra :


Palindrome Programif(isset($_POST('number'))) (
$input = $_POST('number');
$reverse = strrev($input);
if($reverse == $input) (
echo $input . 'is a palindrome';
)
else(
echo $input. 'is not a palindrome';
)
)
?>
<_?php

Palindrome Programif(isset($_POST('number'))) (
$input = $_POST('number');
$reverse = strrev($input);
if($reverse == $input) (
echo $input . 'is a palindrome';
)
else(
echo $input. 'is not a palindrome';
)
)
?>

Izlaz :

U nastavku programa imamo sljedeće korake za dobivanje obrnutosti broja bez upotrebe funkcije strrev ().

Ovdje ćemo koristiti dok petlje:

 1. Nabavite ulazni broj
 2. Podijelite broj s 10 da biste dobili ostatak
 3. Ostatak dodajte novoj varijabli koja se množi sa 10
 4. Podijelite broj s 10.

Kodirati:

<_?php
//example to check if number is palindrome or not without using function only for numbers
//defining the palindrome function
function Palindrome_Function($input) (
$number = $input;
$sum = 0;
//using while loop to get the reverse of the input number
while(floor($number))
(
$remainder = $number % 10;
$sum = $sum * 10 + $remainder;
$number = $number / 10;
)
if($sum == $input) (
return true;
)
else (
return false;
)
)
//passing the input number
$input_number = 1546451;
//calling the Palindrome_Function
$result = Palindrome_Function($input_number);
//check if the input is equal to output of palindrome_function
if($result)(
echo "
"." $input_number is a Palindrome"; //if equal show $input is palindrome number
) else (
echo "
"."$input_number is not a Palindrome"; //if not equal show $input is not a palindrome number
)
?>

Izlaz:

Zaključak - Palindrome u PHP-u

U ovom se članku objašnjava primjerima što je palindrom, kako doznajemo je li broj palindrom ili ne i kako znati je li ulazni niz palindrom ili ne. Nadam se da je ovaj članak bio koristan.

Preporučeni članci

Ovo je vodič za Palindrome na PHP-u. Ovdje smo raspravljali Kako provjeriti Palindrome na raznim primjerima i Palindromeovu logiku i kodiranje. Možete i proći kroz naše druge povezane članke da biste saznali više -

 1. PHP prevodilac
 2. Palindrome u Pythonu
 3. PHP konstante
 4. Palindrome u C programu
 5. Čimbenik u PHP-u
 6. Uvod u Palindrome u Javi
 7. Palindrome u C # (logika, primjeri)
 8. PHP magične konstante
 9. Palindrome u C ++

Kategorija: