Formula neto izvoza (Sadržaj)

 • Formula
 • Primjeri
 • Kalkulator

Što je formula neto izvoza?

Izraz "neto izvoz" odnosi se na skup koji sve država plaća za uvoz iz inozemstva ili dobiva za izvoz u strane zemlje u određenom vremenskom razdoblju. Drugim riječima, neto izvoz mjeri ukupnu trgovinu jedne nacije i kao takav poznat je i kao trgovinska bilanca. Prema tome, vrijednost neto izvoza bilo koje nacije može biti sredstvo procjene financijskog zdravlja tog naroda. Formula neto izvoza može se izvući zbrajanjem vrijednosti izvoza robe i izvoza usluga umanjene za vrijednost uvoza robe i uvoza usluga. Matematički se predstavlja kao

Net Exports = Exports of Goods + Exports of Services – Imports of Goods – Imports of Services

Primjeri formule neto izvoza (sa Excelovim predloškom)

Uzmimo primjer kako bismo bolje razumjeli izračun neto izvoza.

Ovdje možete preuzeti ovaj Net Exports predložak Formule Excel ovdje - Neto izvoz predloška formule Excela

Formula neto izvoza - Primjer br. 1

Uzmimo za slučaj spomenute anonimizirane zemlje dolje da ilustrira izračunavanje neto izvoza. Prema nedavno objavljenoj trgovinskoj bilanci dostupne su sljedeće informacije. Izračunajte sljedeći izvoz zemlje na temelju datih podataka.

Riješenje:

Neto izvoz se izračunava dolje navedenom formulom

Neto izvoz = izvoz robe + izvoz usluga - uvoz robe - uvoz usluga

 • Neto izvoz = 3.500 milijuna + 1.750 milijuna - 4.000 milijuna - 1.950 milijuna dolara
 • Neto izvoz = - 700 milijuna USD

Dakle, zemlja je trenutno u trgovinskom deficitu od 700 milijuna dolara zbog veće vrijednosti uvoza u odnosu na izvoz.

Formula neto izvoza - Primjer br. 2

Uzmimo sada primjer SAD-a za ilustraciju izračuna neto izvoza za stvarnu zemlju. Prema podacima koje je objavila američka vlada 28. veljače 2019., za 2018. godinu dostupni su sljedeći podaci. Izračunajte neto izvoz SAD-a za 2018. godinu na temelju danih podataka. Također, komentirajte ako gospodarstvo trguje viškom ili deficitom.

Riješenje:

Neto izvoz se izračunava dolje navedenom formulom

Neto izvoz = izvoz robe + izvoz usluga - uvoz robe - uvoz usluga

 • Neto izvoz = 1, 666, 7 milijardi dolara + 864, 2 milijarde dolara - 2, 568, 8 milijardi dolara - 587, 7 milijardi dolara
 • Neto izvoz = - 625, 6 milijardi USD

Stoga, dane informacije govore da je SAD imao trgovinski deficit od 625, 6 milijardi dolara tijekom 2018. godine, prvenstveno zbog veće vrijednosti uvoza robe.

Slika početne procjene BDP-a SAD-a za 2018. godinu koja se koristi za proračun

Izvor veze: www.bea.gov

Obrazloženje

Formula neto izvoza može se izvesti pomoću sljedećih koraka:

Korak 1: Prvo odredite vrijednost proizvoda gotovog proizvoda koji su proizvođačke tvrtke izvezle u inozemstvo.

Korak 2: Zatim odredite vrijednost usluga koje stranim zemljama pružaju tvrtke koje se temelje na uslugama. Na primjer, IT podrška, KPO, itd.

Korak 3: Zatim odredite vrijednost proizvoda koji je uvezen iz stranih zemalja.

Korak 4: Zatim odredite vrijednost usluga stranih zemalja na raspolaganju od strane domaćih igrača.

Korak 5: Konačno, formula za neto izvoz može se izvući zbrajanjem vrijednosti izvoza robe (korak 1) i izvoza usluga (korak 2) minus vrijednosti uvoza robe (korak 3) i uvoza usluga (korak 4) kao što je prikazano u nastavku.

Neto izvoz = izvoz robe + izvoz usluga - uvoz robe - uvoz usluga

Relevantnost i upotreba formule neto izvoza

Vrlo je važno razumjeti koncept neto izvoza, jer se smatra jednom od ključnih varijabli za izračun bruto domaćeg proizvoda (BDP) bilo koje zemlje. Također, vrijednost neto izvoza bilo koje nacije može biti vodeći pokazatelj financijskog zdravlja te države.

Ako je neto izvoz nacije negativan, onda je to poznato kao trgovinski deficit što ukazuje da je uvoz robe i usluga iz inozemstva u zemlju veći od izvoza u nju. Takva situacija može prisiliti zemlju da posuđuje sredstva od drugih zemalja u slučaju da nije u mogućnosti platiti neto uvoz. Dugoročno gledano, to možda i nije poželjno jer će zemlja postati neto potrošač, što bi je moglo prisiliti da ide dublje u zamku duga kako bi financirala svoju neto potrošnju, što znači da će imati manji iznos sredstava za vlastiti budući gospodarski rast.

S druge strane, ako je neto izvoz nacije pozitivan, to je poznato kao trgovinski suficit, što ukazuje da je izvoz robe i usluga u inozemstvo veći od uvoza iz njih. Takve zemlje imaju više nego dovoljan potencijal da plate svoju domaću potrošnju, ali njihovo gospodarstvo možda previše ovisi o izvozu. Kao takav, rizik izvozno orijentiranog može se ublažiti razvojem velikog domaćeg tržišta koje može zaštititi gospodarstvo svoje zemlje od utjecaja fluktuacija tečaja, trgovinskog rata među narodima ili drugih katastrofalnih kretanja u njihovim zemljama potrošačima.

Kalkulator neto izvoza formule

Možete koristiti sljedeći kalkulator formule neto izvoza

Izvoz robe
Izvoz usluga
Uvoz robe
Uvoz usluga
Neto izvoz

Neto izvoz = Izvoz robe + izvoz usluga - uvoz robe - uvoz usluga
= 0 + 0 - 0 - 0
= 0

Preporučeni članci

Ovo je vodič za Formulu neto izvoza. Ovdje smo raspravljali o načinu izračunavanja neto izvozne formule zajedno s praktičnim primjerima. Kalkulator neto izvoza pružamo i predložak Excel koji se može preuzeti. Možete pogledati i sljedeće članke da biste saznali više -

 1. Formula za agregatni zahtjev
 2. Kako izračunati realni BDP
 3. Primjer nacionalnog dohotka
 4. Izračun neto kamatne marže

Kategorija: